Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo o zgromadzeniach

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 16

W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. Nr 29, poz. 155) w art. 29 w ust. 1 wyrazy "w budynkach państwowych" zastępuje się wyrazami w pomieszczeniach użyteczności publicznej".

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"