Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo o zgromadzeniach

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 5

1. Postępowanie w sprawach dotyczących zgromadzeń należy do zadań zleconych organów gminy.

2. Organem odwoławczym od decyzji wydanych w sprawach, o których mowa w ust. 1, jest wojewoda.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"