Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo pocztowe

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 109

1. Finansowanie kosztu netto jest uruchamiane, w przypadku gdy świadczenie usług powszechnych przyniosło stratę, rozumianą jako ujemny wynik na sprzedaży tych usług.

2. Koszt netto finansowany jest maksymalnie do wysokości straty na świadczeniu usług powszechnych z uwzględnieniem zasad określonych w art. 106.

3. Kwota udziału operatora wyznaczonego w dopłacie, o której mowa w art. 113 ust. 1, nie może stanowić kosztu świadczenia usług powszechnych wyliczanego na potrzeby kalkulacji kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych.