Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo pocztowe

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 11

Prezes UKE wykreśla wpis z rejestru:

1) na wniosek operatora pocztowego;

2) z urzędu w przypadku:

a) stwierdzenia zakończenia wykonywania działalności gospodarczej lub zaprzestania wykonywania działalności pocztowej w przypadku innym niż zawieszenie wykonywania tej działalności,

b) wydania decyzji o zakazie wykonywania działalności pocztowej objętej wpisem do rejestru.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"