Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo pocztowe

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 119

Prezes UKE publikuje corocznie na stronie podmiotowej BIP oraz zamieszcza na stronach internetowych Urzędu sprawozdanie obejmujące końcowe wyniki ustaleń dotyczące:

1) kosztu netto i straty na usługach powszechnych;

2) weryfikacji dokumentów, o których mowa w art. 112 ust. 1;

3) kwoty dopłaty i udziałów operatorów pocztowych w dopłacie;

4) wysokości dopłaty przekazanej operatorowi wyznaczonemu;

5) wyceny korzyści pośrednich operatora wyznaczonego wynikających ze świadczenia usług powszechnych;

6) wyceny korzyści wynikających z praw specjalnych lub wyłącznych przyznanych operatorowi wyznaczonemu.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"