Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo pocztowe

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 166

W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.38)) w art. 75 w ust. 1 uchyla się pkt 24.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"