Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo pocztowe

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 75

1. Prezes UKE z urzędu lub na wniosek uczestnika konkursu złożony w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, w drodze decyzji, unieważnia konkurs, jeżeli zostały rażąco naruszone przepisy prawa.

2. Unieważnienie konkursu stanowi podstawę wznowienia postępowania w sprawie konkursu.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"