Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo prasowe

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 45

Kto wydaje dziennik lub czasopismo bez rejestracji albo zawieszone

- podlega karze grzywny.
Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"