Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo prasowe

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 48

Kto rozpowszechnia materiał prasowy objęty przepadkiem lub prasę zabezpieczoną jako dowód rzeczowy

- podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"