Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo prasowe

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 61

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1984 r.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"
Spis treści