Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo probiercze

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 2

Metalami szlachetnymi w rozumieniu ustawy są:

1) platyna, pallad, złoto i srebro,

2) metale z grupy platynowców: iryd, osm, rod i ruten

- w stanie czystym albo w stopach z innymi metalami.