Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo probiercze

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 28

Organami administracji probierczej są:

1) Prezes Głównego Urzędu Miar, zwany dalej "Prezesem";

2) dyrektorzy okręgowych urzędów probierczych, zwani dalej "dyrektorami".

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"