Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo probiercze

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 50

1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy znosi się organy administracji probierczej - naczelników obwodowych urzędów probierczych oraz likwiduje się obwodowe urzędy probiercze.

2. Dotychczasowe zadania i kompetencje naczelników obwodowych urzędów probierczych przejmują właściwi miejscowo dyrektorzy.