Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo prywatne międzynarodowe

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 20

Do ochrony dóbr osobistych osób prawnych stosuje się odpowiednio przepisy art. 16.