Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo prywatne międzynarodowe

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 27

Przepis art. 26 stosuje się odpowiednio do innych instytucji związanych z upływem czasu.