Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo prywatne międzynarodowe

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 37

Do przejęcia długu stosuje się prawo państwa, któremu podlega przejmowany dług.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"