Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo prywatne międzynarodowe

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 61

Do kurateli dla osoby prawnej stosuje się prawo państwa, któremu osoba ta podlega.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"