Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo prywatne międzynarodowe

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 78

W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, z późn. zm.11)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 129 uchyla się ust. 3-5;

2) uchyla się art. 130.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"