Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo przewozowe

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 22

Do grupowego przewozu osób stosuje się odpowiednio przepisy art. 17 i 18.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"