Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo przewozowe

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 87

1. Kwoty przysługujące z tytułu niezapłaconych należności, odszkodowań i wyrównania różnic należności - podlegają oprocentowaniu w wysokości ustawowej.

2. Odsetki oblicza się:

1) z tytułu niezapłaconych należności - od dnia, w którym należność powinna być zapłacona;

2) z innych tytułów - od dnia wniesienia reklamacji lub doręczenia wezwania do zapłaty.