Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo spółdzielcze

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 112

Do podziału spółdzielni stosuje się odpowiednio przepisy art. 98 § 1 i art. 100.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"