Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo spółdzielcze

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 268

W Kodeksie cywilnym wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).