Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo spółdzielcze

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 87

Spółdzielnia prowadzi rachunkowość na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"