Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo telekomunikacyjne

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 186

Opłaty, o których mowa w art. 183-185, są pobierane przez UKE i stanowią dochód budżetu państwa.