Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo upadłościowe i naprawcze

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 10

Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"