Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo upadłościowe i naprawcze

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 153

Skargi na czynności komornika rozpoznaje w postępowaniu upadłościowym sędzia-komisarz.