Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo upadłościowe i naprawcze

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 154

Sędzia-komisarz w zakresie swych czynności ma prawa i obowiązki sądu i przewodniczącego.