Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo upadłościowe i naprawcze

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 332

Likwidacja praw majątkowych upadłego następuje przez ich wykonanie albo zbycie.