Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo upadłościowe i naprawcze

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 359

W sprawach o złożenie do depozytu sądowego orzeka sędzia-komisarz.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"