Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo upadłościowe i naprawcze

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst

Dział 2. Skutki ogłoszenia upadłości co do majątku upadłego

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"
Spis treści

...
- Art. 57
- Art. 58
- Art. 59
- Art. 60
- Art. 601
- Dział 2. Skutki ogłoszenia upadłości co do majątku upadłego
- Rozdział 1. Masa upadłości
- Oddział 1. Przepisy ogólne
- Art. 61
- Art. 62
- Art. 63
...


Pełny spis treści