Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo upadłościowe i naprawcze

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst

Dział 2. Syndyk, nadzorca sądowy, zarządca i ich zastępcy

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"
Spis treści

...
- Art. 151
- Art. 152
- Art. 153
- Art. 154
- Art. 155
- Dział 2. Syndyk, nadzorca sądowy, zarządca i ich zastępcy
- Rozdział 1. Przepisy ogólne
- Art. 156
- Art. 1561
- Art. 157
- Art. 157a
...


Pełny spis treści