Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo upadłościowe i naprawcze

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst

Oddział 5. Zakaz obciążania masy upadłości

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"