Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo upadłościowe i naprawcze

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst

Rozdział 2. Kolejność spłacania wierzytelności zabezpieczonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym i hipoteką morską

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"
Spis treści

...
- Dział 2. Kolejność zaspokajania wierzycieli
- Rozdział 1. Przepisy ogólne
- Art. 342
- Art. 343
- Art. 344
- Rozdział 2. Kolejność spłacania wierzytelności zabezpieczonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym i hipoteką morską
- Art. 345
- Art. 346
- Dział 3. Postępowanie w sprawie podziału funduszów masy upadłości
- Rozdział 1. Ustalenie planu podziału
- Art. 347
...


Pełny spis treści