Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo upadłościowe i naprawcze

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst

Rozdział 2. Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"
Spis treści

...
- Art. 79
- Art. 80
- Oddział 5. Zakaz obciążania masy upadłości
- Art. 81
- Art. 82
- Rozdział 2. Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego
- Oddział 1. Przepisy ogólne
- Art. 83
- Art. 84
- Art. 85
- Art. 85a
...


Pełny spis treści