Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo upadłościowe i naprawcze

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst

Rozdział 4. Wpływ ogłoszenia upadłości na stosunki majątkowe małżeńskie upadłego

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"
Spis treści

...
- Art. 119
- Art. 120
- Art. 121
- Art. 122
- Art. 123
- Rozdział 4. Wpływ ogłoszenia upadłości na stosunki majątkowe małżeńskie upadłego
- Art. 124
- Art. 125
- Art. 126
- Dział 3. Bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego
- Art. 127
...


Pełny spis treści