Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo wekslowe

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst

3. Zapłata przez wyręczenie

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"