Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo wekslowe

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 109

Przepisów prawa niniejszego nie stosuje się do weksli, wystawionych przed jego wejściem w życie.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"