Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo wekslowe

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 49

Kto weksel wykupił, może żądać od swoich poprzedników:

1) całkowitej sumy zapłaconej;

2) odsetek w wysokości sześć od sta, a przy wekslach, wystawionych i płatnych w Polsce, odsetek ustawowych od powyższej sumy, licząc od dnia wykupienia wekslu;

3) własnych kosztów;

4) prowizji komisowej od sumy wekslowej, obliczonej według art. 48 ust. 1 pkt 4).

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"