Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo wekslowe

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 73

Do terminów ustawowych lub w wekslu oznaczonych nie wlicza się dnia początkowego.