Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo wekslowe

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 74

Nie są dopuszczalne dni ulgowe ani na podstawie ustawy, ani według uznania sędziego.