Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo własności przemysłowej

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 205

Udzielone prawa z rejestracji topografii podlegają wpisowi do rejestru topografii układów scalonych.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"