Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo własności przemysłowej

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 206

Udzielenie prawa z rejestracji stwierdza się przez wydanie świadectwa rejestracji topografii.