Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo własności przemysłowej

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 2331

O zgłoszeniu wynalazku, wzoru użytkowego i znaku towarowego ogłasza się w "Biuletynie Urzędu Patentowego".