Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo własności przemysłowej

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 92

Unieważnienie albo wygaśnięcie patentu podlega wpisowi do rejestru patentowego.