Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo wodne

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 142

Instrumenty ekonomiczne służące gospodarowaniu wodami stanowią:

1) należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, usytuowanych na śródlądowych wodach powierzchniowych;

2) opłaty, o których mowa w art. 13 ust. 3;

3) opłaty, o których mowa w art. 20 ust. 10;

4) opłaty, o których mowa w art. 155 ust. 4;

5) opłaty z umów, o których mowa w art. 217 ust. 6.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"