Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo wodne

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 174

Walne zgromadzenie jest zwoływane przez zarząd co najmniej raz w roku.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"