Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo wodne

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 213

1. Z dniem 1 lipca 2006 r. pracownicy zatrudnieni w dotychczasowym Biurze Gospodarki Wodnej stają się pracownikami Krajowego Zarządu.

2. Z dniem 1 lipca 2006 r. stosunek pracy pracowników, o których mowa w ust. 1, zatrudnionych na innej podstawie niż umowa o pracę, przekształca się w stosunek pracy na podstawie umowy o pracę.

3. Z dniem 1 lipca 2006 r. mienie znajdujące się w użytkowaniu Biura Gospodarki Wodnej staje się mieniem Krajowego Zarządu.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"