Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo zamówień publicznych

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 144a

1. Prezes Urzędu może wystąpić do sądu o unieważnienie:

1) części umowy, o której mowa w art. 140 ust. 3;

2) zmian umowy dokonanych z naruszeniem art. 144 ust. 1;

3) umowy, o której mowa w art. 146 ust. 1.

2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, wygasa z upływem 4 lat od dnia zawarcia lub zmiany umowy.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"