Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo zamówień publicznych

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 216

W ustawie z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej (Dz. U. Nr 230, poz. 1922) w art. 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Do wyboru banków nie mają zastosowania przepisy o zamówieniach publicznych.".

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"