Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo zamówień publicznych

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 53

Do przetargu ograniczonego stosuje się przepisy art. 45 i 46.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"